K-5 Return to School

Posted October 8, 2020

girl at computer

Dear Munroe Community,

We are so excited to welcome our students back to school starting on October 5, 2020! At Munroe we will be bringing students back to school in phases based on their grade levels.

The first day of school for In-person Learning will be as follows:
● Kindergarten:​ Monday, October 5, 2020, 8:15-2:45
● First-grade:​ Monday, October 12, 2020, 8:15-2:45
● Second-grade through Fifth-grade:​ Wednesday, October 21, 2020, 8:15-2:00 (Early Release Day)

We thank you for filling out your preference for either In-person Learning or Virtual Learning. Based on our current staffing, language allocations, and preference for In-person or Virtual Learning your child may or may not have the same teacher from the beginning of the year. Presently we are not staffed to have an English and Spanish class in both in-person and remote settings. We will have one English and one Spanish in-person teacher and only one teacher for remote who will teach in English and Spanish. We know it is not ideal to shift students from their current teacher, however, we do not have an alternative. Your students’ new teacher will be contacting you closer to your start date!

As always, the health and safety of your children is our top priority. Given these unusual times, we want to make sure you are aware of some changes at our school related to student arrival and dismissal, health and safety protocols, and our daily schedule. We are following stringent state guidelines regarding the cleaning of our classroom and facilities, and our teachers and school staff members are receiving training on new safety protocols.

Teachers and paraprofessionals will be asked to complete daily health screenings, and all adults will be required to wear masks or face coverings while at school. ​All individuals will be asked to wash their hands upon arrival, at least once every two hours, and as necessary throughout the day.​ You will also notice a difference in our student arrival and dismissal process.

Please ensure that your child is healthy and well before arriving at school. If your child feels unwell or if they have been exposed to someone with COVID-19, please keep them home until their medical provider says that they may return to school.

● Parents/guardians will drop off and pick up students outside of the school building in a designated area. Each Grade level will have a different entrance that will be communicated to you by your teacher.
● Please maintain physical distancing and wear a m​ ask or face covering​ when dropping off/picking up your child. We ask just one parent/guardian to drop off and pick up their student each day.
● We will be implementing an open arrival time from 8:00-8:15am and a staggered dismissal time to minimize the number of parents/guardians at the school at once. Your teacher will notify you of your arrival and dismissal times.
● The playground will be closed in the mornings and there will be no outside supervision. Please do not drop off students prior to 8:00am.
● During arrival each day, parents/guardians will be asked to verify their student’s health by answering a few questions. We will also be doing temperature checks of all students before they enter the building. If a child has an elevated temperature of over 100.4 degrees or other illness symptoms, we will ask the parent/guardian to take the child home.

There also will be new protocols during the school day once students are inside the building.

● All students will stay in their classrooms throughout the day except for bathroom breaks, recess, physical education and outdoor learning. Both breakfast and lunch will be served in the classroom.

● All students will have their own sets of school supplies that they use each day and will not be shared with other students.
● Throughout the school day, we will strive to keep students as distanced as possible and we are planning fun and encouraging methods to help our students maintain their distance.
● CDC recommends that young children (3 years and older) wear masks to prevent the spread of COVID-19. DPS will follow this recommendation while meeting each child where they are developmentally in learning this new skill. S​tudents will not need to wear masks during meals, naps or while outside.

We know that this may seem like a lot of changes, but please know we are committed to making this an amazing year for our students! Please feel free to contact us with any questions. We look forward to seeing you all on the first day of school!

Sincerely,
Jim Metcalfe & Cristhina Shaikh
Interim Principal & Assistant Principal


Kính gửi cộng đồng Munroe,

Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh của chúng tôi trở lại trường học bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2020! Tại Munroe, chúng tôi sẽ đưa học sinh trở lại trường theo từng giai đoạn dựa trên cấp lớp của các em.

Ngày đầu tiên của trường cho Học trực tiếp sẽ như sau:
● Mẫu giáo: Thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020, 8: 15-2: 45
● Lớp một: Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020, 8: 15-2: 45
● Lớp hai đến lớp năm: Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020, 8: 15-2: 00 (Ngày ra trường sớm)

Chúng tôi cảm ơn bạn đã điền vào sở thích của mình cho Học trực tiếp hoặc Học qua ảo. Dựa trên nhân sự hiện tại của chúng tôi, phân bổ ngôn ngữ, và ưu tiên cho Học trực tiếp hoặc Học ảo, con bạn có thể có hoặc không cùng một giáo viên từ đầu năm. Hiện tại, chúng tôi không có nhân viên để có lớp học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ở cả cơ sở trực tiếp và từ xa. Chúng tôi sẽ có một giáo viên dạy tiếng Anh và một giáo viên trực tiếp tiếng Tây Ban Nha và chỉ một giáo viên dạy từ xa sẽ dạy bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi biết việc chuyển học sinh khỏi giáo viên hiện tại là không lý tưởng, tuy nhiên, chúng tôi không có giải pháp thay thế. Giáo viên mới của học sinh sẽ liên lạc với bạn gần ngày khai giảng!

Như mọi khi, sức khỏe và sự an toàn của con bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với những thời điểm bất thường này, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức được một số thay đổi tại trường học của chúng tôi liên quan đến việc học sinh đến và tan học, các quy trình về sức khỏe và an toàn cũng như lịch trình hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi đang tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt của tiểu bang về việc vệ sinh lớp học và cơ sở vật chất của chúng tôi, đồng thời các giáo viên và nhân viên trường học của chúng tôi đang được đào tạo về các quy trình an toàn mới.
Giáo viên và nhân viên phụ trách chuyên môn sẽ được yêu cầu hoàn thành các cuộc kiểm tra sức khỏe hàng ngày, và tất cả người lớn sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi ở trường. Tất cả các cá nhân sẽ được yêu cầu rửa tay khi đến nơi, ít nhất hai giờ một lần, và khi cần thiết trong suốt cả ngày. Bạn cũng sẽ nhận thấy sự khác biệt trong quy trình nhập học và sa thải sinh viên của chúng tôi.
Vui lòng đảm bảo rằng con bạn khỏe mạnh trước khi đến trường. Nếu con bạn cảm thấy không khỏe hoặc nếu chúng đã tiếp xúc với ai đó có COVID-19, vui lòng giữ chúng ở nhà cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ y tế của chúng cho biết rằng chúng có thể trở lại trường học.
● ● ●

Trong trả lời ●
● ●
Phụ huynh / người giám hộ sẽ đưa và đón học sinh bên ngoài trường học tại một khu vực được chỉ định. Mỗi cấp lớp sẽ có một lối vào khác nhau sẽ được giáo viên thông báo cho bạn.
Vui lòng giữ khoảng cách xa và đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi đưa / đón con bạn. Chúng tôi chỉ yêu cầu một phụ huynh / người giám hộ đưa và đón học sinh của họ mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ thực hiện thời gian đến mở cửa từ 8: 00-8: 15 sáng và thời gian tan học cố định để giảm thiểu số lượng phụ huynh / người giám hộ tại trường cùng một lúc. Giáo viên của bạn sẽ thông báo cho bạn về thời gian đến và tan học của bạn.
Sân chơi sẽ đóng cửa vào các buổi sáng và sẽ không có sự giám sát từ bên ngoài. Vui lòng không trả học sinh trước 8 giờ sáng.
thời gian đến trường mỗi ngày, phụ huynh / người giám hộ sẽ được yêu cầu xác minh sức khỏe của học sinh bằng cách một số câu hỏi.
Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra nhiệt độ của tất cả học sinh trước khi họ vào tòa nhà. Nếu trẻ có thân nhiệt tăng cao trên 100,4 độ hoặc các triệu chứng bệnh khác, chúng tôi sẽ yêu cầu phụ huynh / người giám hộ đưa trẻ về nhà.
Cũng sẽ có các giao thức mới trong ngày học sau khi học sinh ở bên trong tòa nhà.
Tất cả học sinh sẽ ở trong lớp học của mình suốt cả ngày ngoại trừ thời gian nghỉ trong phòng tắm, giải lao, thể dục và học ngoài trời. Cả bữa sáng và bữa trưa sẽ được phục vụ trong lớp học.

● Tất cả học sinh sẽ có bộ đồ dùng học tập riêng mà các em sử dụng hàng ngày và không được dùng chung với các học sinh khác.
● Trong suốt ngày học, chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho học sinh ở khoảng cách xa nhất có thể và chúng tôi đang lập kế hoạch các phương pháp thú vị và khuyến khích để giúp học sinh duy trì khoảng cách của họ.
● CDC khuyến cáo trẻ nhỏ (3 tuổi trở lên) đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. DPS sẽ tuân theo khuyến nghị này trong khi gặp gỡ từng trẻ ở nơi chúng đang phát triển trong việc học kỹ năng mới này. Học sinh sẽ không cần đeo khẩu trang trong bữa ăn, giấc ngủ trưa hoặc khi ra ngoài.
Chúng tôi biết rằng điều này có vẻ như có rất nhiều thay đổi, nhưng hãy biết rằng chúng tôi cam kết biến đây là một năm tuyệt vời cho học sinh của chúng tôi! Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi. Chúng tôi mong được gặp lại tất cả các bạn vào ngày đầu tiên đến trường!

Trân trọng,

Jim Metcalfe Cristhina Shaikh
Hiệu trưởng lâm thời Hiệu phó